Контакты

Электронная почта: brat@vhriste.ru

Веб-сайт: www.vHriste.ru

Facebook: facebook.com…

Youtube: youtube.com…

Милость Божия ко мне (Свидетельство)
Меня зовут Петр Франц. Несколько лет назад, Господь Иисус изменил мою жизнь, так как была изменена жизни Павла, когда Иисус встретил его по дороге в Дамаск. Господь призвал меня к покаянию. Он меня изменил, когда пришел ко мне с Его великой силой. И я со страхом начал кричать: помилуй меня, помилуй меня Господи. …
Господь Иисус спросил меня: почему ты делаешь плохие дела, почему ты грешишь, как грешили некоторые в прошлом, блудил, курил, и ходил, как ходит этот мир, почему? Господь обличил меня…
Господь вспомнил про меня что, когда я был маленький, ходил с верой. Он призвал меня к покаянию. Я был так уверен, что я спасен, что я был на правильном пути, но это не так. Я получил много откровений от Господа Иисуса и показал, что многие религии ведут к погибели, а именно: они проповедуют слово от людей, которые написаны ими, не ведомы Духом Святым. Аминь

*************************

Mila Domnului Isus către mine. (Marturisire) (original) MD
Mă numesc Petru Franț. Cu câțiva ani în urmă, Domnul Isus mi-a schimbat viața mea, așa cum a fost schimbată viața lui Pavel când Domnul Isus la întâlnit pe drumul spre Damasc. Domnul m-a chemat la pocăință, El m-a schimbat când a venit la mine cu marea Sa putere, și eu cu frică și teamă am început să strig: ai milă de mine, ai milă de mine Doamne. Domnul Isus m-a întrebat: de ce faci lucruri rele? De ce păcătuiești cum au păcătuit unii din trecut? Ai curvit, ai fumat, ai umblat cum umblă lumea aceasta, de ce? Domnul m-a mustrat. Domnul și-a adus aminte de mine când eram eu mic, și am umblat cu credință. El m-a chemat la pocăință. Eu eram atât de încrezut că eu sunt salvat, că merg pe calea cea dreaptă, dar nu era așa. Am primit de la Domnul Isus multe revelații, și mi-a arătat că multe religii, duc la moarte, și anume: ei predică cuvântul care sunt de la oameni, care sunt scrise de ei, fără ca ei sa fie conduși de Duhul Sfânt. Amin

Слово от Бога ко мне >>>