Слово от Бога для Аурел Руснак (Cotiujeni. Moldova)


Слово от Бога для Аурел Руснак (Cotiujeni. Moldova)
ok.ru/profile/515787624115

Я призываю тебя к покаянию, говорит Господь!
Ты и твой дом сделали то, что не приятно пред лицем Моим, говорит Господь.
Я призываю тебя снова, чтобы ты оставил все плохие и неполезные дела. Затем следуй за Мной, говорит Господь, Бог твой. Не будь равнодушный к этому слову, которую даю тебя, через того, кто любит тебя, то есть через твоего друга Петр.

Я выбрал тебя Аурел и твойх детей из чрева вашей матери, чтобы нести слово Моё за границу (Россия). Ты, Аурел, сильно страдал из-за твоего имени, и из-за себя, но теперь ты будешь верить в Меня, Живого и Истинного Бога, который живет на небесах, и который не нуждается в ваших дома, которые создали «Свидетели». Вы находитесь на земле, как некоторые люди, которые ходят по домам и кричите, что вы свидетели Иеговы!!!

Кто сказал вам, что вы Мои свидетели? Я вам не сказал, почему вы кричите? Почему? Потому что не знаете то, что вы говорите.
Слово Мое Библия говорит: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. (Исх.20:7)
Я избрал Мой народ, который принадлежит Мне, то есть — народ Израиль.
Он единственный народ, избранный Мной. Я избрал его, не он избрали Меня, но Я, говорит Господь Саваоф. Аминь

23-01-2016

***************

Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine Aurel Rusnak (Cotiujeni. Moldova)
ok.ru/profile/515787624115
Eu te chem la pocăință, zice Domnul!
Tu și casa ta ai făcut ce nu e plăcut înaintea Mea, zice Domnul.
Eu te chem iarăși să te lași de toate lucrurile cele rele și neprețioase, apoi să mergi după Mine, zice Domnul Dumnezeul tău. Nu fii nepăsător de cuvântul acesta pe care ți-l dau ție prin cel ce te iubește adică, prin prietenul tău Petru. Eu team ales Aurel pe tine și pe copii tăi din pântecele mamei voastre, pentru a duce cuvântul Meu peste hotare, adică Rusia. Tu Aurel mult ai suferit din cauza numelui tău și din cauza ta, dar acum încolo tu vei crede in Mine, Dumnezeul Cel Viu și Adevărat care locuiește in ceruri, și care nu are nevoie de locuințe făcute de voi, adică de «Martori» Care sunteți pe pământ, ca niște oameni care umblați pe la casele oamenilor și strigați că voi sunteți Martori lui Iehova!!!
Cine va spus ca voi sunteți Martorii Mei?
Eu nu v-am spus, de ce strigați? De ce? Deoarece nu cunoașteți ceia ce spuneți.
Cuvântul Meu Biblia ea spune: Să nu ei in deșert Numele Meu Cel Sfânt.(Exodul.20:7)
Eu L-am ales pe poporul Meu, care este al Meu, adică, poporul Israel. El este unicul popor ales de Mine. Eu L-am ales, nu ei, ci Eu, zice Domnul Oștirilor. Amin
23-01-2016


0 комментариев