Domnul te iubește si te mustră ca să fii înțelept


Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine.
Domnul te iubește si te mustră ca să fii înțelept, dar tu nu știi ce să spui, sau ce să faci, fiindcă ești bolnav din cauza păcatului, pe care l-ai comis, și din cauza greșelilor pe care le faci tu. Fii pe pace fiul Meu, Eu te voi vindeca, cum l-am vindecat pe cel care nu putea să se scufunde în apa cea care era tulburata de un înger trimis de Însuși Dumnezeu, Cel Atotputernic si Cel Măreț si Bun si Drept care nu are margini, și care nu uită să ierte pe cel smerit cu Dumnezeu, și care iubește pe fiecare. Amin
27-06-2016
Petru Franț

Ioan 5:1-9
1 După aceea era un praznic al Iudeilor; și Isus S’a suit la Ierusalim.
2 În Ierusalim, lîngă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare.
3 În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, cari așteptau mișcarea apei.
4 Căci un înger al Domnului se pogora, din cînd în cînd, în scăldătoare, și turbura apa. Și cel dintîi, care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.
5 Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani.
6 Isus, cînd l-a văzut zăcînd, și, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?“
7 „Doamne“, I-a răspuns bolnavul, „n’am pe nimeni să mă bage în scăldătoare cînd se turbură apa; și, pînă să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.
8 „Scoală-te“, i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă.“
9 Îndată omul acela s’a făcut sănătos, și-a luat patul, și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

vHriste.ru


0 комментариев